PENOBETON  

 

Sta je  PENOBETON?

 

Najčesca osnovna definicija penobetona je “malter sa vazdušnim mehurićima”. Sadržaj vazduha u penobetonu može da iznosi do 75% vazduha po zapremini.

 

 

Uopšteno govoreći, PENOBETON se može opisati kao laki, slobodno tekući materijal koji je idealan za široku primenu. Može se proizvoditi u opsegu gustine od 400 kg/m3 do 1.600 kg/m3 i u opsegu čvrstoće na pritisak od 1 MPa do 15 MPa.

 

PENOBETON se lako transportuje i ugrađuje, pumpom ako je potrebno, i ne zahteva sabijanje, vibriranje ili nivelisanje. Ima odlicnu otpornost na vodu i mraz i obezbeđuje visok nivo i zvučne i termičke izolacije. On je mnogostran jer se radi optimalnih osobina i minimalnih troškova može praviti u raznim varijantama smesa.

 

 

 

 

Činjenica da se PENO-BETON može praviti upotrebom raznih kombinacije osnovnih materijala znači da on ne predstavlja proizvod sam za sebe. Sa izuzećem prefabrikovanih elemenata koji se prave u kalupu PENO-BETON se ne može kupiti “sa police”. PENOBETON se skoro uvek pravi na licu mesta i pravi se u smesama koje su različite i koje se odabiraju za svaku pojedinačnu primenu ili posao.

 

Iako se materijal zove PENOBETON, to ustvari uopšte nije beton. PENOBETON je ustvari penasti malter, gde se malter pravi ili iz cementa i vode ili peska, cementa i vode. PENOBETON ne sadrži krupniji agregat.

 

PENO-BETON nije isti kao i obični beton i nema iste karakteristike. PENOBETON je mnogo lakši i nema istu jačinu kao običan beton. Iz ovog razloga se PENOBETON i običan beton obično koriste za različite svrhe, mada ima primena gde jedno drugo mogu da zamene.

 

PENO-BETON nije isto što i autoklavni aeriaran beton( SIPOREX, i sl.)  koji je običan gradjevinski materijal i često se meša sa penobetonom. PENO-BETON je mnogo raznovrsniji materijal od gas betona, koji je ogranicen svojom formom i mestom izrade.

 

 

 

Kako se PENOBETON pravi?

 

PENO-BETON se pravi dodavanjem specijalne pene betonsko malternoj mešavini. Ova pena se pravi od reagensa za PENO-BETON. To je visoko koncentrisana, visoko efikasna, malo dozirana tečnost koja se ubacuje sa vodom u generator za penu.

                                             

U generatoru za penu reagens se razblažava sa vodom i nastaje rastvor koji se pod visokim pritiskom izbacuje kroz  diznu za penu. Nastaje uniformna, stabilna pena koja je po zapremini 20 do 25 puta veća od početnog rastvora. Tako dobijena pena se određenoj količini ubacuje u mešalicu u kojoj je već napravljen malter po definisanoj preciznoj recepturi. Eventualno se polipropilenska vlakna i/ili  aditivi za beton.

 

 

Koje su prednosti?

 

-         nema sleganja, pa nema potrebe za sabijanjem i vibriranjem- laka ugradnja

-         lak je – malo dodatno opterećenje konstrukcije

-         slobodno teče...širi se i popunjava sve praznine.

-         odlične karakteristike u pogledu rasporeda opterećenja.

-         jednom kada se ugradi ne zahteva održavanje.

-         odlična zvučna i termička izolacija.

-         odlična otpornost na ciklus smrzavanja-otapanja.

-         ne izaziva značajnije bočne pritiske.

-         niska apsorpcija vode tokom vremena.

-         odlična svojstva otpornosti na vatru.

-         visoka troškovna efektivnost

-         bezopasan

-         pouzdana kontrola kvaliteta, recepture se lako reprodukuju.

 

 

Primena penobetona

 

KROVNA IZOLACIJA: odabira se smesa male gustine koja daje odlicna termicko izolaciona svojstva.

 

ISPUNA KANALA(rova); PENO-BETON se ne sleze, ne zahteva sabijanje i ima odlicne karakteristike rasporeda tereta, dajuci visoko kvalitetnu podlogu za nadzemne objekte uz

izvanrednu zaštitu cevi ili kablova položenih u rov

          

POPUNJAVANJE ŠUPLJINA:  PENO-BETON je jako tecan i popunice svaku prazninu, cak i na vrlo nepristupacnim mestima. Moze da se primenjuje kroz vrlo male otvore.

ZIDOVI:  ne-noseci  (pravilnim odabirom sastava i noseći) zidovi se mogu praviti od penobetona livenjem na licu mesta dajući uz brzinu izrade i odlični termo i akustičnu izolaciju

 

OBALNI STUBOVI MOSTOVA: upotreba penastog betona kao ispune oporaca znaci tanje zidove, manje fundamente i manje šipova za fundiranje mosta.

      

TUNELSKI RADOVI: PENO-BETON se koristi za popunjavanje praznina koje se javljaju tokom tunelskih radova, i radi zalivanja kod zavrsnih radova.

  

IZRADA PODOVA: koristi se za nivelisanje terena, podizanje nivoa podova i brzu i  jeftinu izradu košuljica kao podloge za podne obloge.

 

  

DRUGE PRIMENE SU:

 

-          laki prefabrikovani blokovi

 

   

-          vatrostalni blokovi

 

-          izolacione kosuljice

 

-          stabilizacija zemljista

 

 

Primeri:

Katedrala u Gnjeznu

Autoput Nagano

 

 

-          zamena lošeg podtla kod puteva

 

    

-          za nasipe i popunjavanja kod lukova

 

-          strelišta i vojne objekte (apsorbuje energiju zrna bez rikošeta).

 

 

-          arhitektonske elemente livene u kalupima

 

 

 

 

-          i mnoštvo drugih primena