Tipovi prslina

 

   Uzroci nastajanja

 

Klasifikacija  prslina

Tip
Prslina

Oznaka

 

Detaljnija podela

 

Uobičajena
mesta pojave

Primarni
uzrok
(isključujući
uklještenja)

Sekundarni
uzroci/faktori

Lek
(ako je nemoguće vršiti izmene projektovanog sistema i betonske mešavine)
u svim slučajevima redukovati uklještenja

Pozitivan uticaj PP vlakana

Vreme pojave
 

Plastično
sleganje

A

Iznad
armature

Duboke
sekcije

Preterano izlučivanje   vode

Naglo sušenje (visoka temperatura,  suva sredina, promaja ..)

 

Redukovati
gubitak vode
(aeranti ...) ili ponoviti vibriranje


 

üü

Deset minuta
do tri
sata

B

Svodovi

Vrh stubova

C

Promena dubine

Duž rebrastih ploča

Plastično
skupljanje

D

Dijagonalno

Putevi i ploče

Naglo sušenje

Preterano izlučivanje vode

Pojačati negu betona

üü

Trideset
minuta
do šest
sati

E

Nepravilno

Armirane betonske ploče

F

Iznad
armature

Armirane betonske ploče

Isto plus
armatura
blizu površine

Rane termalne
kontrakcije

G

Spoljno
Uklještenje

Tanki zidovi

Prevelika toplota hidratacije

Naglo hlađenje

Redukovati toplotu
i/ili uraditi
termoizolaciju

üü

Jedan dan
do dve- tri nedelje

H

Unutrašnje
uklještenje

Debele ploče

Prevelik
temperaturni
gradient

Vremensko
skupljanje
 

I

 

Tanki zidovi
(i ploče)

Neefikasne dilatacije )1

Preveliko skupljanje, loša nega betona

Smanjiti V/C faktor, poboljšati negu

ü

Nekoliko
nedelja
ili meseci

 

Mreža prslina

 

J

Uz
oplatu

Natur beton

Nepropustljiva
oplata

Bogata mešavina

Slaba nega

Poboljšati
negu
i
obradu

ü

Jedan do
sedam dana
ponekad i
mnogo kasnije

K

Preterano obrađen
beton

Ploče

Preterano
gletovanje

Korozija
armature

L

Prirodna

Stubovi i nosači

Mali zaštitni sloj

Loš kvalitet betona

Eliminacija
nabrojanih
uzroka

 

Više od
dve godine

M

Usled prisustva CaCl

Prefabrikovan
beton

Suviše
kalcijum
hlorida

Alkalina reakcija

 

N

 

(Vlažne
lokacije)

Reaktivan agregat
plus visoko-alkalni cement

Zamena
agregata
i cementa

 

Više od
pet godina