POLIPROPILENSKA VLAKNA

se pre svega koriste za redukciju prslina u svežem betonu ali pokazuju i sekundarne efekte popravljajući niz karakteristika kako svežeg tako i očvrslog betona

 

 

Detaljnije o prslinama , uzrocima nastajanja i mogućnostima sprečavanja

Prednost PP vlakana u odnosu na čeličnu mrežu je:

  1. Laka i precizna ugradnja
  2. Nema korozije
  3. Povećana otpornost na abraziju i udar
  4. Smanjena propusnost i upijanje vode
  5. Smanjena  pojava prslina
  6. Nema pojavljivanja na površini

 

Vlakna daju otpornost na pojavu prslina i to na sledeći način

Vlakna daju povećanu otpornost na mraz ekvivalentnu betonu sa aerantima i to na sledeći način :

Vlakna u betonu značajno povećavaju otpornost na abraziju  udar i razaranje. Ova osobina se pripisuje velikoj količini energije koja se apsorbuje prilikom odvajanja, kidanja i izvlačenja vlakana iz betona nakon loma.To ih preporučuje za primenu u izradi industrijskih podova, armijskih fortifikacijskih objekata, obaloutvrda i u oblastima sa jakom seizmičkom aktivnošću

Takođe vlakna redukuju vodopropustljivost i upijanje tečnosti pa su našla primenu u hidrogradnji.

Testiranja su pokazala povećanu otpornost betona na dejstvo požara pa se preporučuju za primenu u petrohemijskoj industriji.